Natural Containers

1

Fiber Pot HC Companies 10.75" FiberGrow Round Pan.

Item No.12963400
10.75"
30/Cs
Fiber Pot
Price $86
2

Fiber Pot HC Companies 11.5" Nursery Pot.

Item No.12973000
11.5"
25/Cs
Fiber Pot
Price $67.5
3

Fiber Pot HC Companies 12" Hexagon Patio Planter.

Item No.12970500
12"
20/Cs
Fiber Pot
Price $59.5
4

Fiber Pot HC Companies 12" Round Patio Planter.

Item No.12966100
12"
60/Cs
Fiber Pot
Price $105
5

Fiber Pot HC Companies 16.5" Decagon Patio Planter.

Item No.12969200
16.5""
20/Cs
Fiber Pot
Price $130
6

Fiber Pot HC Companies 7.5" Nursery Pot.

Item No.12971100
7.5"
70/Cs
Fiber Pot
Price $71.25
7

Fiber Pot HC Companies 8.5" FiberGrow Round Mum Pot.

Item No.12962800
8.5"
50/Cs
Mum Pot
Price $47
8
Price $47.3
9

Fiber Pot HC Companies 9.75" Nursery Pot.

Item No.12972000
9.75"
25/Cs
Fiber Pot
Price $54.9
10

Flexiplug 72-R Slice.

Item No.14135200
2" x 3"
250/Cs
Price $99

Natural Containers

1

Fiber Pot HC Companies 10.75" FiberGrow Round Pan.

Item No.12963400
10.75"
30/Cs
Fiber Pot
Price $86
2

Fiber Pot HC Companies 11.5" Nursery Pot.

Item No.12973000
11.5"
25/Cs
Fiber Pot
Price $67.5
3

Fiber Pot HC Companies 12" Hexagon Patio Planter.

Item No.12970500
12"
20/Cs
Fiber Pot
Price $59.5
4

Fiber Pot HC Companies 12" Round Patio Planter.

Item No.12966100
12"
60/Cs
Fiber Pot
Price $105
5

Fiber Pot HC Companies 16.5" Decagon Patio Planter.

Item No.12969200
16.5""
20/Cs
Fiber Pot
Price $130
6

Fiber Pot HC Companies 7.5" Nursery Pot.

Item No.12971100
7.5"
70/Cs
Fiber Pot
Price $71.25
7

Fiber Pot HC Companies 8.5" FiberGrow Round Mum Pot.

Item No.12962800
8.5"
50/Cs
Mum Pot
Price $47
8
Price $47.3
9

Fiber Pot HC Companies 9.75" Nursery Pot.

Item No.12972000
9.75"
25/Cs
Fiber Pot
Price $54.9
10

Flexiplug 72-R Slice.

Item No.14135200
2" x 3"
250/Cs
Price $99